Begrepsmisbruk

Angst er noe som "sitter fast". 

Angst er en følelse av avmakt
,

Angst er en sånn følelse som man ikke klarer å sette ord på. 

Angst er for mange et velkjent ord, og ofte brukes det feil, for det er forskjell på det å være redd, og det å ha angst. 
Redd er en ubehagelig følelse, men forbigående. Angst der i mot er noe som vedvarer og kommer igjen og igjen. 
Til slutt blir det som er forskjellen på redsel og angst, assosiasjonene. Ved redsel så kan man opparbeide seg positive assosiasjoner til en bestemt situasjon, mens når det gjelder angst har assosiasjonen tatt over om man kan si det på den måten, Det hele ender med at man kan få "angst for angsten" som vil si at man egentlig ikke klarer å sette ord på det man egentlig føler, og da kan man snakke om at følelsene er tatt over for fornuften.  

Jeg tror at mange i samfunnet mener at det ropes "ulv ulv" fordi det nettopp er skjedd at begrepet er blitt brukt flytende i helt hverdagslige sjargonger. 
Dette er viktig å slutte med. Det må taes alvorlig og kun brukes på rett plass til rett tid. Men når "skaden er skjedd" så tror jeg det er viktig at det fokuseres på at man bruker empatien mer enn noe annet i møte med andre mennesker og prøver å lytte. Sunn fornuft. Egen dømmekraft kan man komme langt med og man vil se fort hvem som bruker begrepet for "moro skyld" og hvem dette faktisk er sabla seriøst for! Psykiske plager er ubehagelige for de som lider av dette, og jeg sender alle varme tanker både til de som står fram og til de som går med dette i stillhet. De er alle hverdagshelter. 

Makt er overalt

 

 

Hva legger du i ordet makt? Diktatur? Undertrykking? Autoritet? 
Hvis du tenker på disse ordene og assosierer disse med makt har du helt rett. Men de gangene vi skal beskrive makt så glemmer vi at makt kan bestå av mindre ting. 

Det ene aspektet av makt jeg vil trekke fram er faktisk kunnskap. Man ville ikke oppnådd en utdanning uten å ha oppnådd kunnskap. Kunnskap er likevel ikke makt i seg selv. Det er hvordan man bruker kunnskapen man har tilegnet seg i de relasjoner og situasjoner man omgir seg med. Dette skaffer makt. Karl Marx er for mange et navn som dukker opp når de hører ordet klasse.  Å konversere om sosial klasse kan være problematisk da det ikke er alle land som har klassebevissthet og ser derfor landets befolkning som ett og det samme. Det betyr likevel ikke at for eksempel Norge ikke har sosiale klasser. Pierre Bordieus teori om kulturell kapital er derfor noe jeg skal redegjøre for i denne sammenheng. Hvordan og hvorfor noen har mer kulturell kapital enn andre og har da bedre forutsetninger for å tilegne seg utdanning, men mest av alt, og vite hvordan man bruker utdanningen for å skaffe seg makt. 

 Bordieu deler samfunnet opp i tre grupper eller hierarkier. Den første gruppen har høy utdanning og inntekt og har derfor både høy akkumulasjon av økonomisk og kulturell kapital. Gruppe nummer to er gjerne lærere og kunstnere som har en større grad av kulturell kapital, mens den siste er gjerne handelsmenn og ledere innen handel og industri som har større grad av økonomisk kapital enn kulturell. Disse kapitalene vil finnes i forskjellig mengde og vil aldri være jevnt fordelt noe som gjør at den ene kapitalen kan dominere den andre og føre til at det blir et sosialt klasseskille. 

 Bordieu sier at alle vil forsøke å reprodusere deres klasseposisjon. Sosial mobilitet som kan oversettes med en klassereise er noe Bordieu er opptatt av.  Her er høyere utdanning et eksempel. Sett at en ung mann fra en arbeiderklassen ønsker å bytte lagdeling så er den beste måten å gjøre dette på gjennom utdanning. Men hvis flere og spesielt av de som kommer fra høyt utdannende hjem vil det samme så blir det en konkurranse. Dette kan bli en hard konkurranse for den unge mannen å vinne da han ikke har de samme forutsetningene som de som stiller med en høyere kulturell kapital. Han retter kritikk mot mentaliteten i skolesystemet. Vi lever i troen på at de som lykkes best er de elever som har det rette anlegget for å lære, men sannheten er at de med størst kulturell kapital også er de som blir mest belønnet. Samfunnet reproduserer med andre ord makten selv. Foucault brukte begrepet Makt/kunnskap som en term der de to ordene ikke skulle skilles fra hverandre. Vi lever i et samfunn der vi reproduserer makt ved hjelp av at kunnskap. Vi møter maktens manifestasjon i kunnskap hver dag. Vakten i sikkerhetskontrollen som for eksempel sjekker sjampoflasken din. At han/hun gjør dette for å verne om felles sikkerhet er lett implisitt, men antagelig har han/hun kunnskap om terrorister så det faller ikke naturlig å nekte for at vakten skal sjekke det han/hun vil
sjekke.

Et annet område der makt kommer til syne som vi gjerne kanskje ikke tenker over er  hvordan makten i seg selv kommer til utrykk i våre omgivelser. Makten som manifesterer seg kan være hverdagslige aspekter som at du står og venter på en taxi. Du venter i en taxi kø og er intet annet enn en kølapp for taxisjåføren. Ufrivillig blir du gjort til en del av en øvrig maktstruktur som er mye større enn dette konkrete eksemplet som å ta taxi.  Det kan også handle om tomme trusler, og det kan til og med handle om belønning/bestikkelser. Alt dette er deler av et større maktsystem som vi mennesker er en del av. Dette mente også Michel Foucault. Foucault sitt kjente sitat er «Power is everywhere». Michel Foucault ønsket å få fram det at makt er ikke noe som nødvendigvis handler om utvikling, men at det handler om at begrepet stadig gjenskapes. Mennesker har et bilde av at det er noen visse som utøver vold, men Foucaults fokus er på at alle er en del av et større maktsystem. De som har mer makt enn andre har det snarere på grunn av en effekt av dette maktsystemet 

Jeg tror det er viktig at kunnskap om makt er noe som det må bli lettere å tilegne oss. Slik kan vi kanskje være mer bevisst på hvordan den negative formen av makt kommer til syne i vår hverdag. Da jeg skrev om makt og kunnskap så mente jeg ikke bare at makt er kunnskap i seg selv, men at makten kommer fram i måten man bruker kunnskapen på å skaffe seg makt i samfunnet. Dette kan gjøre at det ikke alltid er like eksplisitt hva som er makt eller ikke.

Ofte tenker man på makt som noe svært konkret som for eksempel fysisk vold, eller tvang, og det er mer sjeldent at man tenker på makt som noe som kan gjøre seg til gjelde i situasjoner man tar rutiner for gitt. 

 

 

Self-effiacy

På norsk; mestring. Hva gjør at du føler at du mestrer noe?

At du får anerkjennelse?

Og hva betyr anerkjennelse for deg?

 Jeg tenker at anerkjennelse er så mangt også forskjellig fra person til person. 
Stort sett møter jeg anerkjennelse hver dag. Det dreier seg om alt fra hyggelige tilbakemeldinger til at du følte du gjorde noe bra akkurat den dagen. 
Det er mye jeg kan krysse av på listen når det kommer til anerkjennelse nettopp fordi ambisjonsnivået mitt ikke er urealistisk. Jeg legger ambisjonsnivået mitt til det jeg VET jeg kan klare. På den måten blir jeg sjeldent skuffa. 

 I tillegg har jeg lærevansker som gjør at matematikk er vanskelig for meg. Dette gjorde at selvtilliten sank i naturvitenskapelige fag på grunn av matematikk vansker, helt til jeg fikk en engel av en lærer på videregående som gjorde alt for at jeg skulle få troen på meg selv også i slike fag. Jeg har hatt en enorm støtte hjemmefra fra mine foreldre så jeg er en av de som har vært heldig og har hatt ressurser bak meg.

Men det er det ikke alle som har. 

Nå er jeg 26, har bachelor, og årsstudium og planlegger å bruke blant annet denne erfaringen til å hjelpe andre. Norge trenger mennesker med kunnskap og erfaring og der tror jeg helt ærlig jeg kan bidra med noe. Barn og unge trenger å få anerkjennelse for akkurat den de er på tross av utfordringer. Alle kan lære. Det trenger ikke å dreie seg om å bli verdensmester i de tingene som er utfordrende, men å få vite at man kan få økt forståelse. 

Jeg har tatt pedagogiske emner og noe jeg hang meg opp i var de som havner på feil vei. Blir kriminelle eller havner utenfor samfunnet. 
Noe av det mange ofte møter er en forventning om at "det er slik det er". Det finnes ikke håp, og etter hvert blir nettopp det en selvoppfyllende profeti. 
Det er derfor mange søker til ekstremistiske miljøer fordi de føler at der får de anerkjennelse. Muligheten til å være en del av noe. 
Derfor er det beste man kan gjøre for fellesskapet og for samfunnets beste å være raus med anerkjennelse til hverandre. Det kan være nok med et "hei, det du sa i dag synes jeg var veldig fint", eller "hei, skal vi bli bedre kjent?". Noe som tilsier at den andre personen er verdt å bruke tiden sin på. 
 

Anerkjennelse fører til mestring/self-effiacy! Der har vi alle en viktig oppgave, hver eneste dag! Det er mye vi kan finne anerkjennelse i!

Ha en fin kveld!

Flere sjanser

Denne følelsen hender det jeg får flere ganger når jeg treffer ukjente. 
Det handler om kjemi. Den herlige følelsen av at praten går lett, og at tonen er god. 
Da føles det ut som om jeg har møtt deg før, at vi alltid har kjent hverandre. 
Det er ikke så ofte det skjer, men det skjer av og til og da bare vet jeg at vi MÅ bli bedre kjent. 

Men det har fått meg til å tenke på de man ikke føler dette like mye med.
Da er det lettere å "gi hverandre opp". Jeg synes slike møter er like interessante som de der kjemien stemmer med en eneste gang. 
Det er noe som kan utvikles, og jeg tror man har godt av å prøve flere ganger før man kommer til den konklusjonen at det ikke er noe mer å jobbe med. 
Jeg er enig i at man ikke kan være bestevenner med alle og det er heller ikke målet, men jeg synes vi skylder hverandre å gi flere sjanser.
Vi har alle noe å lære!

Den kvinnelige sharia dommneren

Gud påbyr dere om å levere tilbake tiltrodd gods til eieren og at de dømmer rettferdig når de dømmer. 
Sure 4


På NRK kom jeg over en utrolig spennende dokumentar om den første kvinnelige sharia dommeren i midtøsten.
For de som ikke vet; sharia betyr "vei" og skildrer religiøse leveregler og normer.
Den er basert på koranen og tradisjonen.


Tradisjonen blir ofte relatert til lovbøkene. De er skrevet etter koranen, og mange ikke-ortodokse muslimer anerkjenner derfor ikke lovbøkene da de for det første varierer fra land til land, mens for det andre så er det tydelig skrevet i en tid som passet mennene bedre enn kvinnene på måten ting skulle utføres på. 
Med andre ord belyser ikke denne dokumentaren det ene faktumet at kvinner kan ta over det som tidligere har vært forbeholdt menn, men det tar også for seg hvordan lovbøkene/tradisjonen blir styrt av den kulturkonteksten den eksisterer i. Dette gjør seg problematisk i forhold til hvilke lover man skal dømme etter, ettersom de varierer fra land til land. For eksempel i Egypt gjelder den osmanske loven, mens det i Iran er noe helt annet....bare for å ta et eksempel...

Vi er i Palestina, Kholoud er en modig kvinne. For i Islam har verden aldri hatt en kvinnelig dommer. Den oppgaven har vært forbehold mennene. 
Kholoud kan fortelle at de fleste sakene hun dømmer i handler om forhold, og om at kvinnen ønsker å skille seg. 
Mange kvinner ønsker å skille seg enten på grunn av vold i hjemmet, eller fordi at mannen har tatt til seg flere koner. I tradisjonen er dette lov, mens det i koranen står tydelig at det er lov med påbud om å behandle alle konene likt og rettferdig hvilket sjeldent forekommer. 
Hun er tydelig på at det trengs en holdningsendring, for kvinnene har rett ved skilsmisse til underholdningsbidrag og barnebidrag. Det er ikke alle kvinnene bevisste på, og fører derfor til at de ønsker å få saken ut av verden så fort som overhodet mulig. Mange føler seg redde, og truet. Kholoud sier at det handler om å skape engasjement. Det er selve grunnkjernen i feminisme. Det handler ikke om ubarbert hår under armene, eller demonstrasjonstog. Det handler om engasjement i det daglige.

Engasjementet er hvordan vi snakker til våre døtre, om hvordan vi snakker til våre medsøstre, og til oss selv. Kholoud ønsker å snu om på det etablerte. 

Selv om det er vanskelig, og selv om det for mange er helt umulig å engasjere seg, enten på grunn av null tilgang til informasjon. eller på grunn av tvang i hjemmet og begrensning av kvinners frihet i hjemmet så er det noe med måten man snakker på. Dette gjelder også i vestlige land. 
Når vi slenger ut fra oss at "I Islam er kvinner mannsdominerte" blir det en meget upresis og generalisert formulering. En formulering som hvis små barn og ungdommer hører noe som blir innprentet og etter hvert en selvforsterkende sannhet. Vi behandler kvinner i Islam som om de er mannsdominerte, og det farlige er at med den holdningen blir det en selvoppfyllende profeti i samfunnet om at det skal være slik.

Vi må endre måten vi snakker på, tenker på, og på holdningen om at det er slik det er.
Vi har alle muligheten til å gjøre en forandring i samfunnet ved holdningsendring.#Religion

Hvorfor identitet er noe vi gjør

Identitet er ikke noe vi har, men noe vi gjør. La oss bare tenke hvordan enkelte politikere betegner oss nordmenn som noe homogent. Det blir som en kanon på hva som er norskt når det å danne norskhet burde være opp til enhver og er noe som skjer hver eneste dag. Istedet for å kalle noe homogent som norsk folkemasse, så er det mer nærliggende og naturlig å snakke om familekulturer. Derfor blir det for firkantet at mennesker i et offentlig organ skal sette en type standard på hva som er norskt. Poenget er at når de tar opp debatten med norske verdier, så er det allerede forventet at det skal være en standard på dette. 

Hva er identitet? Og hva er norsk identitet?
Å ha norskt statsborgerskap? Være født og oppvokst i Norge? Å følge sosiale skrevne og uskrevne normer?
Ligger det å være norsk i i språk., utseende, kultur eller måten man tenker på? Er dette å være norsk en sosial konstruksjon eller er det et faktisk tilfelle som er helt reelt? Er det virkelig en fasit på hva som er norsk identitet?

Å ha en standard på etnisitet når det gjelder definisjonen vil være håpløs. 
Ordet etnisitet kommer fra det greske ordet ethnos som betyr folk og det har derfor vært vanlig å relatere det til noe geografisk. 
Men kortfattet er etnisitet den følelsen av at man deler visse trekk med andre og dette kan være alt fra felles historie til språk og kulturarv. 
Etnisitet er også avhengig av kontraster for i det hele tatt å ha muligheten til å være et selvstendig begrep. Det oppstår som regel i møte med andre som man mener er forskjellig fra en selv så man kan si at etnisitet oppstår i møte med grensene som da er en annen gruppe man mener er annerledes fra sin. På den måten kan man faktisk fastslå at etnisitet og identitet som f.eks nordmann eller svenske, eller arabisk er noe man gjør. 

Dette henger sammen med følelsen og et ønske om fellesskap som jeg var litt innpå i forrige innlegg hvis dere ser i kommentartfeltet. 
Er man på reise i et annet land vil det være en automatikk i det at man føler seg plutselig mer i slekt med sin etnisitet i møte med fremmed språk. kultur og levevaner. Derfor blir etnisitet og identitet gjort om igjen og om igjen.

 Den reproduseres. 

Men hvorfor er det så viktig for oss å være så kjent med vår identitet og for noen etnisitet? 
Kan det være frykt for at noe man tror man har skal viskes ut i møte med det multikulturelle samfunn? 

Joda, det er selvsagt trekk som nordmenn deler som for eksempel uskrevne normer med tanke på f.eks høflighetsfraser, og selv om man snakker norsk forskjellig i henhold til forskjellige dialekter og aksenter så snakker nordmenn norsk. Med andre ord finnes det homogene trekk, men å si at nordmenn er en homogen gruppe blir feil. Hva med de som kommer fra et afrikansk land. Er ikke de like mye norsk selv om de ikke kan snakke språket, men har fått invilget statsborgerskap og selv definerer seg selv som norsk, når identitet er hovedsaklig noe vi gjør .Norskhet forandrer seg hele tiden og det må derfor være opp til folket i det daglige liv gjennom sine handlinger å bestemme hva agendaen på dagens norskhet skal være. Det blir misledende å kalle en folkegruppe homogent da mange nordmenn har samiske, kvenske, svenske, danske, tyske aner. 
Ikke glem det når dere snakker om innvandrere som noe fremmed. 

Våre prinsipper

 

 

En norsk-somalisk debattant ved navn Sumaya Jirde Ali skulle delta på en debatt på det deichmannske bibliotek i Oslo. Hun trakk seg fordi hun møtte mye hets.
Ali har hatt en rekke utspill, også med enkelte umodne ord som "fuck you" Listhaug og mot politiet. Sistnevnte grunnet Ali mener at de bevisst går etter mennesker med mørkere hudfarge. Jeg må ærlig innrømme at jeg skjønner frustrasjonen. Ordvalg kan diskuteres, men noenganger tar følelsene over sakligheten.

 Engasjement! 

Og det er ikke verre det hun sier enn mange av ungdomsgenerasjonen som sto opp på 60 og 70 tallet sa. 
Erna tar Ali i forsvar, noe jeg synes er veldig bra. Jeg har hittil syntes at Erna har vært noe feig spesielt i forhold til en del virkemidler som andre i regjeringen har brukt. Jeg har ønsket at hun kunne slått ned kraftigere på dette. Så det at hun tar ansvar her synes jeg er bra!

Det ironiske er at de som kommer med utspill mot Ali og kaller henne diverse nedsettende ting, "er halvgamle menn uten beina på jorda som snakker om æreskulturen i innvandrermiljøer". Negativ sosial kontroll. 

Hvorfor gidder man egentlig å fortsette å ytre seg når man får slike negative tilbakemeldinger? Slik hets?
Det er like tøft å ha meninger i dag, som for 50 år tilbake... Kommentarfeltene viser ingen nåde. 
Jeg tror det er viktig å huske på at de fleste som sitter der og kjører på med stygge kommentarer uten mål og mening er mennesker som ikke har peiling. 
For hvordan kan man ha peiling når man sitter og skriver om innvandrerkulturer ved en slik generalisering? Jeg er mektig lei av generaliseringer. 
Det går rundt i sirkel, og egentlig tenker jeg noenganger; hva er vitsen med å skrive dette i det hele tatt? De som skriver slike ting vil ikke forstå. Det har ingen hensikt i å diskutere, for de har bestemt seg. Når jeg skriver 'de' da mener jeg mennesker med tilnærma høyreekstreme meninger og verdier. 
Mennesker som bare har tatt en avgjørelse om at mennesker med islam som religon eller et ikke skandinavisk utseende, de hater vi. 
Og for å være helt ærlig; da gir jeg opp litt. For noen dager. Men så er det på'n igjen. Jeg kommer tilbake fordi jeg har et håp om å gi et bidrag til å opplyse verden med mer kunnskap om mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Det er prinsipper. Mine prinsipper.

Aldri, aldri, gi meg. Dette henger ikke og faller på meg, men som enkeltmenneske så føler jeg at jeg har et personlig ansvar for å følge opp mine verdier og ønsker om større takhøyde for hverandre ved å kunne bruke det jeg har lært.  

Kommunikasjonspendelen

Folk kvier seg for å snakke om psykisk helse, innvandring, #metoo kampanjen og andre tidligere tabubelagte temaer for det er vanskelig å vite hvordan man skal snakke. Kommunikasjonen oppleves som en pendel. For da den var på den ene siden ble alt som kunne tolkes som negativt mot temaer som nevnt ovenfor kalt for lite toleranse, rasisme eller kvinnesjåvinisme.  Det skulle ikke så veldig mye til. Slike ord skal man være svært forsiktig med. 

Det er kraftge ord å bruke og i verste fall kan de bli misbrukt. Det blir litt å rope "ulv, ulv". Men nå er problemet det at folk har blitt klar over nettopp dette. Så nå har pendelen svingt til den siden der "alt er lov". Når det gjelder fysisk/psykisk helse som ikke vises (skjulte handicap) så florerer det holdninger om at "nei nå må vi ikke overdiganostisere da", eller "det var bedre før".

NEi, det var ikke det. Det er bedre nå!

 Folk kan gjerne snakke nedsettende om Islam uten at det får konsekvenser, for man må ikke kalle dette for rasisme. Det er blitt allment akseptert å snakke negativt om temaer der man trodde toleransen var på vei opp for man må jo kalle en "spade for en spade" sier visse personer fra høyresiden. Ja, man kan for eksempel kalle ekstremisme for en spade, men å snakke om Islam eller muslimer som en homogen masse blir uendelig feil som det er med alt som man generaliserer. Det som man må jobbe med fremover nå er å øke folks forståelse for hvor grensa går. Dog skal ikke ytringsfrihet ha noen grense, men utspill som spiller opp mot genuin ikke toleranse skal ikke gå uimotsagt. 

Et helt konkret forslag er at regjeringen må bli flinkere til å skape gode tiltak for å gi folk en sjanse til å treffes på tvers av kulturelle forskjeller. Bare på den måten kan fordommer brytes ned og vi kan igjen ta opp tråden etter 22 Juli, der vi tilsynelatende var fast bestemt på å stå sammen mot hat uavhengig av politisk tilhørighet, kulturelle eller religiøse forskjeller.

#Kultur #Samfunn #22Juli #Politikk

Vårt bilde av verden

Jeg følger med på nyheter hver dag og ser på meg selv som ganske oppdatert på hva som skjer. Min samboer enda mer. 
Likevel hadde ingen av oss hørt om at drapet på iranske vitenskapsmenn med ansvar for forskning på atombombing skyldtes Israel. 

Vi visste jo fra før at Amerika ikke tar hensyn til sivile så lenge det passer dem...

men hvorfor så lite fokus på det på nyhetene?

Grunnen er at vi ønsker heller å fokusere på problematikk i midtøsten og hvor dårlig det står til med land som har Islam som statsreligion, mens det oppegående vesten har problemer vi ønsker helst å feie under teppet. Bare fordi det passer oss best. 
Amerika støtter implisitt disse handlingene ved å gi tusenvis av penger hvert år til Israel. Vi burde virkelig ta en titt på oss selv og vesten før vi bruker vårt bilde av verden som forbilde for land i midtøsten. 

Link under til de som måtte være interesserte i å lese mer. 

http://www.jpost.com/Middle-East/Iran/Israel-behind-assassinations-of-Iran-nuclear-scientists-Yaalon-hints-411473

Meen dette er ikke første gang, og blir nok ikke siste gang heller. I 1985 eksploderte en bilbombe nær Beirut organisert av CIA. Hensikten var å drepe en leder av Hizbollah...istedet ble 80 sivile drept. 

 

Vi glemmer det positive opp i all klagingen

Ofte føler jeg at innleggene jeg skriver bare handler om skepsis og kritikk av det samfunnet må bli bedre på.
Det er ikke meningen, men det blir bare sånn når man ønsker å sette spørsmålstegn ved ting som man ønsker skal bli bedre. 
Men det er jo så mye som fungerer også! Det må vi ikke glemme. 

Vi har et helsevesen med ti ganger mer kunnskap og erfaring enn vi hadde for ti år siden. 
Det forskes mer enn noengang på sykdommer som kreft, ALS, og mens de i andre land må punge ut, trenger vi ikke frykte for at vi skal bli ruinerte hvis vi skulle være så (u)heldige å havne på sykehus. Alt dette kommer av velferdsstaten så hands up for å ikke kutte ned på skatt! :D 

Skjer det en tabbe på sykehus så blir det slått opp i alle landets aviser og på riksdekkende tv. Selvfølgelig "skulle det bare mangle", men vi må huske på at leger er mennesker de også. Problemet er vel heller at mange  jobber ræva av seg og med for få ressurser på jobb og for lite tid så er det et under at det skjer så lite tabber som det gjør.

Men ikke misforstå; det er forskjell på det å klage og det å si fra/jobbe for at ting skal bli bedre. Med klaging mener jeg høneflokken som synes det tar for lang tid på venteværelset... Det vi virkelig trenger en debatt om (bare at den debatten har vi hatt en million ganger før uten forbedring) er arbeidsressurser, lav lønn til sykepleiere,for mange deltidsstillinger med lav prosentandel osv....noe som gjør slike yrker lite attraktivt for nyutdannede.

Det er dette vi MÅ  prate om.